CREANGĂ,VESNIC VIU!
Concurs Creanga 2011-2012.jpg
Echipa de proiect:
Coordonatori: prof. înv. primar Bădescu Dorina
prof. înv. primar Iştoc Romeo
prof. înv. primar Sibianu Anamaria
Colaboratori: prof. înv. primar Ştefan Andrea, Şcoala Primară Belin-Vale
institutor Prisacariu Andrea, Şcoala Primară Belin-Vale
înv. Mihoc Cristina, Şcoala Primară Belin-Vale
înv. Pătrânjel Ionela, Şcoala Primară Belin-Vale
institutor Solomon Erika, Şcoala Primară Belin-Vale
prof. înv. primar Păcurar Mariana, Şcoala Gimnazială Belin
prof. înv. primar Vâţ Erzsebet, Şcoala Gimnazială Belin
Grupul ţintă:
  • Ø Beneficiari direcţi:
  • Ø Beneficiari indirecţi:
  • 110 elevi clasele I-IV, Şcoala Primară Belin-Vale
  • 8 invățători, Şcoala Primară Belin-Vale
  • 15 elevi clasele I-IV,sectia romană, Şcoala Gimnazială Belin
  • 2 invățători, sectia romană, Şcoala Gimnazială Belin
  • 30 elevi ai claselor I-IV de la cele două şcoli partenere
  • 90 părinţi ai elevilor
  • Comunitatea locală
Obiective generale:
- preţuirea operei marelui povestitor
- îmbogăţirea vocabularului cu expresii populare, proverbe şi zicători
- stimularea imaginației,creativităţii şi a expresivităţii prin alcatuirea unor compune si realizarea de desene
- promovarea imaginii școlii