Coordonatori proiect:

prof. înv. primar Iorga Csilla, prof. înv. primar Varză-Ștefan Ileana-Andrea

x.jpg

Beneficiari:

 • Elevii clasei a III-a, Școala Primară Iarăș

 • Elevii clasei a II-a, Școala Primară Belin-Vale

Durata: octombrie 2012 – iunie 2014

Scopul:

 • Stabilirea de relaţii de prietenie între şcolarii claselor implicate în vederea desfăşurării acţiunilor comune cu caracter artistic şi formarea deprinderilor de colaborare între elevi. Necesitatea ca invataţorii să cunoască specificul activităţilor organizate cu şcolarii şi performanţele copiilor pentru a şti de unde se porneşte;
 • Dezvoltarea valenţelor morale şi artistice ale şcolarilor şi preşcolarilor;
 • Educarea sentimentelor de prietenie;
 • Formarea deprinderilor de colaborare între şcolari ;
 • Familiarizarea copiilor cu mediul şcolar nou;
 • Aplicarea cunoştinţelor dobândite de şcolari în activităţile comune;
 • Întărirea relaţiei de colaborare între cele două cadre didactice implicate.

Obiective urmărite:

 • Să manifeste interes pentru însuşirea unor noţiuni ca: toleranţă, respect, întrajutorare, egalitate de şanse;
 • Să cunoască semnificaţia unor sărbători religioase şi naţionale;
 • Să efectueze diferite activităţi împreună (activităţi cultural –artistice, lucrări practice, serbări);
 • Să stabilească relaţii de prietenie şcolar – şcolar;
 • Să manifeste interes pentru aplicarea cunoştinţelor dobândite în diverse situaţii;
 • Să conştientizeze utilitatea cunoştinţelor dobândite în colaborare.