Parteneriat Școala Primară Belin-Vale / Școala Generală nr. 31 Brașov
Profesori coordonatori: prof. înv. primar Bădescu Dorina-Elisabeta, înv. Mărioara Bucur
Participanți: clasa a III-a
Nr. copii: 17
Scop: Realizarea in comun a unor programe, acțiuni, activități și proiecte cu caracter informațional, asistențial și aplicativ, ecologice și protecția mediului
Obiective urmărite:
  • Îmbunătățirea relației dintre învățător-elev, elev-școală, părinți-școală și elev-elev

  • Reducerea absenteismului

  • Reducerea ratei abandonului școlar

  • Socializarea conduitei copiilor în conformitate cu normele culturale și valorile sociale

  • Schimb de experiență între cadrele didactice, activități în colaborare și găsirea unor soluții privind accesul la educație a grupurilor defavorizate

Obiective comune:
  • Transmiterea reciprocă de informații privitoare la aspectele ce țin de derularea acțiunilor comune

  • Stabilirea, în prealabil, a gradului de implicare a tuturor categoriilor de resurse, în acțiunile comune de solicitare

  • Promovarea reciprocă în cadrul activităților comune, a imaginii instituției partenere

  • Respectarea confidențialității datelor furnizate de părți

Durata: 2010 – 2013